ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ย้ายจุดติดตั้งรีโคลสเซอร์ รหัส LEA07R-02
06/08/2562 09:00
06/08/2562 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด