ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดหนองพังพวย ถึงสะพานเลยวัดหนองพังพวย ม.7,9 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ถอนเสาแรงสูง บริเวณวัดหนองพังพวย ถึงสะพานเลยวัดหนองพังพวย ม.7,9 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (ดับ 4 วัน ได้แก่ วันที่ 14,17,20,22 ม.ค.2565)
14/01/2565 07:30
14/01/2565 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464,1129
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด