ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ดอนตะเกียด-บ.หนองโบสถ์ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี
1.พาดเพิ่มเฟสสายแรงสูง ขนาด 50 ต.มม.ACSR. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 1.5 กม.
2.พาดสาย OHGW. ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 1.5 กม.
14/02/2562 09:00
14/02/2562 16:00
กฟอ.ครบุรี
0858609511
โสภณ พิทยภัทร
ลำดับดาวน์โหลด