ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ศาลาหน้าวัดหลวงพ่อโอ หมู่ 8 ต.ม่วงหัก จนถึง สำนักงานที่ดินสาขาำเภอพยุหะคีรี ฝั่งขาล่อง กทม. หมู่ 4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการพาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 185 ต.มม. ระยะทางประมาณ 0.10 วงจร-กม. พร้อมเชื่อมสายเข้าระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ หน้าโรงพยาบาลจิตเวช หมู่ที่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้า และลดการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี ขอหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.30 น. ขอหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ ตั้งแต่ ศาลาหน้าวัดหลวงพ่อโอ หมู่ ๘ ตำบลม่วงหัก จนถึง สำนักงานที่ดินสาขาอำเภอพยุหะคีรี ฝั่งขาล่อง กทม. หมู่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป และขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสายเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
06/02/2562 09:00
06/02/2562 14:00
กฟอ.พยุหะคีรี
056341225 , 056341111
ธีระพัฒน์ สุจริตจันทร์