ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานดับไฟ ย้ายแนวระบบจำหน่าย บ.ห้วยระเมศ อ.เทิง จ.เชียงราย
งานดับไฟ ย้ายแนวระบบจำหน่าย บ.ห้วยระเมศ อ.เทิง จ.เชียงราย
08/07/2564 08:00
08/07/2564 17:00
กฟอ.เทิง
053796118
อนุกูล ปันสา
ลำดับดาวน์โหลด