ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองแคน - หมวดการทางไชยวาน
รื้อถอนเสา 12 ม. เอน 1 ต้น
ปักเสา 12 เมตร 2 ต้น
14/01/2563 09:00
14/01/2563 17:00
กฟอ.หนองหาน
0801862034
ยุทธศักดิ์ เลิศพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด