ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังรีโครสเซอร์ ANA03R-04
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบ้านหนองมะทอ ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ
07/02/2563 09:00
07/02/2563 17:00
กฟอ.ม่วงสามสิบ
081-7250134
กิตติเวช อู่ผลเจริญ