ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านเอื้ออาทร ถนนเชียงใหม่-พร้าว
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสาแรงสูง ร้องรับโครงการก่อสร้างถนนกรมทางหลวง
พื้นที่ดับไฟ ตั้งแต่ตรงข้ามบ้านเอื้ออาทรหนองหาร ถึงปากทางบ้านท่าโป่ง
พื้นที่ดับไฟชั่วคราวช่วงเช้า และช่วงเย็น ตั้งแต่ปากทางบ้านท่าโป่ง ถึงโรงเรียนเจดีย์แม่ครัว
14/07/2565 08:30
14/07/2565 17:00
กฟอ.สันทราย
053-492008
ประกิต ไขปัญญา
ลำดับดาวน์โหลด