ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านคำเกิ้ม,หมู่บ้านข้างบริษัท ทีโอที
PEAนครพนมจะทำงานปักเสา พาดสายส่ง115kv บริเวณถนนนครพนม-ท่าอุเทน(ฝั่งซ้ายมือ)เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
29/04/2563 09:00
29/04/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด