ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าจี้ บ้านหงาว
งานดับไฟย้ายแนวเสา 115 เควี ขยายถนนกรมทางหลวง บ้านป่าจี้
28/11/2564 08:00
28/11/2564 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด