ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาด 79 (ฝังธนาคารกสิกรไทย)
ดับไฟปฏิบัติงาน บริเวณ ตลาด79 ฝังธนาคารกสิกรไทย 2ช่วง เวลา 09.00-09.30 น. และ 16.30-17.00 น. ต.วังน้ำเขียว
19/09/2562 09:00
19/09/2562 17:00
กฟอ.วังน้ำเขียว
044-228633,044228634
ไพรวัน ชาติเผือก
ลำดับดาวน์โหลด
1ตลาด 79 ฝังธคารกสิกรไทย