ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ข้าง อบต.นิคมพัฒนา ถึง บริเวณร้านวิไลการค้า ซอย 4-5 ถนนสาย 13
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เปลี่ยนสายแรงต่ำ
18/10/2562 08:00
18/10/2562 17:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038636107
วิบูลย์ บัวผาย
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ