ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงหนองโพธิ์ บ้านหนองตอ บ้านสูงแคน บ้านบ่อน้อย บ้านนาเยีย บ้านหนองเป็ด บ้านเชียงยืน บ้านหนองน้ำเค็ม บ้านโพธิ์ชัย บ้านอิหลุ่ง บ้านหนองหลอด ตลอดทั้งแนว รวมถึงตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงสูง) ถนนอุดร-กุดจับเส้นบ้านเลื่อม UDA05R-01 บ้านดงหนองโพธิ์ ถึง UDA05R-02 ท้ายบ้านเชียงยืน บ้านหนองตอ บ้านสูงแคน บ้านบ่อน้อย บ้านนาเยีย บ้านหนองเป็ด บ้านเชียงยืน บ้านหนองน้ำเค็ม บ้านโพธิ์ชัย บ้านอิหลุ่ง บ้านหนองหลอด ตลอดทั้งแนว รวมถึงตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 16:00 น.เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าให้ใช้ก่อน
22/09/2562 09:00
22/09/2562 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327995-6
กฤษธิชัย หนูราช
ลำดับดาวน์โหลด