ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากซอยการไฟฟ้า-ตลาดนัดกำนันเผอิญ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการก่อสร้างปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี.แนวถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน(ฝั่งขาไปปากทางบ้านแพ้ว)ตั้งแต่ปากซอยการไฟฟ้า-ตลาดนัดกำนันเผอิญ ถึงสถานีไฟฟ้าบ้านแพ้วคลองรางโพธิ์ โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าโครงการหมู่บ้านหลักสามนิเวศน์,ตลาดนัดกำนันเผอิญ,ร้านหมูน้ำแข็ง,ตึกขาวข้างตลาดนัด,ตึกขาวหน้าโลตัส,รวมเจริญค้าไม้-ร้านไผ่ถาวร,ร้านเครื่องเสียงสามแยกไฟแดง บ้านแพ้วคอนกรีต,ร้านยิ่งยงวัฒนา,ร้านล้างรถ-ข้าวแกงปักษ์ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม
2. ซอยฉลวยร่วมใจหมู่12-คลองรางโพธิ์,โรงมะพร้าวโชคตอง111,ปั๊มน้ำมันปตท.กม.10
3. ซอยรางโพธิ์ทั้งหมด,ศูนย์บริการท่องเที่ยวอำเภอบ้านแพ้ว หมู่ที่ 8,12 ตำบลหลักสาม
24/05/2563 08:00
24/05/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
124may2020