ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลหนองน้ำแดง
ดับไฟเพื่อปรับปรุงรับบจำหน่ายตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. บริเวณบ้านหนองน้ำแดง หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
21/05/2563 09:00
21/05/2563 12:00
สนง.เขต ฉ3นครราชสีมา
044-313359
สุวัฒน์ วงศ์ษาสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด