ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตต่อแดนหางดง ถึง แยกแม่เหียะ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
18/05/2565 09:00
18/05/2565 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด