ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ดงบังใต้ บ.ศรีสว่างพัฒนา บ.โนนถวัลย์ บ.สมสนุก รร.สมสนุกพิทยาคม อบต.สมสนุก บ.หนองยอง รร.บ้านหนองยองวิทยา(ดับไฟ 2 ครั้ง 08.30-09.30 และ11.30-12.30 น.)
ปรับแต่งเสาไฟฟ้าแรงสูงเอนบริเวณ ทางโค้งบ้านโสกแวง
10/01/2562 08:30
10/01/2562 09:30
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด