ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสุขุมวิท โรงเรียนห้วยกะปิถึงสามแยกอ่างศิลา
เพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาและสายไฟฟ้าแรงสูง
ตั้งแต่หน้าโรงเรียนห้วยกะปิถึงสามแยกอ่างศิลา ถนนสุขุมวิทฝั่งบิ๊กซีโฮมโปร
15/11/2563 08:00
15/11/2563 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด