ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองมันปลา ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ
งานตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรสูง
04/12/2562 09:00
04/12/2562 12:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน