ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังนภาดอย ถึง ป่าช้าเก๊าเดื่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง จะดำเนินการเปลี่ยนสายแรงสูงเป็นชนิดสายหุ้มฉนวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ ปี 2564 บริเวณบ้านปง ในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟฟ้าระหว่าง หลังนภาดอย ถึง ป่าช้าเก๊าเดื่อ
19/02/2564 09:00
19/02/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช