ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงเรียนบ้านดงบัง ถึง สุดไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูง ม.6 ม.7 ต.ดงขี้เหล็ก
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kV โรงเรียนบ้านดงบัง ถึง สุดไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูง ม.6 ม.7 ต.ดงขี้เหล็ก
21/12/2564 08:30
21/12/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480-464
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด