ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่เชิงสะพานท่าจีน - หน้าค่ายลูกเสือ (แนวถนนพระราม 2 (ขาเข้ากระทุ่มแบน))และถึงปากซอยใยมะพร้าว แนวถนนเศรษฐกิจ[ผปบ. PEA Samutsakhon]
ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kV )
18/02/2561 08:00
18/02/2561 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายยศพัทธ์ 081-8805368,นายอำนาจ 081-9955260,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด