ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.ในเมือง อ.เมือง เขตเทศบาล
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์
บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย(สาขาพิจิตร)
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.
18/10/2563 13:00
18/10/2563 16:00
กฟจ.พิจิตร
056611890
ภูธร ท้าวหลวง
ลำดับดาวน์โหลด