ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.ราชบุรี.-อุดรลาบบ้านดุน อาหารอีสาน,บ้านประตูเมือง ม.2,ม.3 ต.เจดีย์หัก
ดับไฟเปลี่ยนวงจรจ่ายไฟ
24/12/2561 09:00
24/12/2561 12:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032-321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.