ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต5 ถึง สำนักงานสรรพสามิตฮอด
บกระเเสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาแซมไลน์ และปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ถึง สำนักงานสรรพสามิตฮอด
20/03/2565 08:00
20/03/2565 17:00
กฟอ.ฮอด
0964347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด