ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณข้างเมรุวัดเทพกระษัตรี ถึง บริษัท สตางค์ จำกัด ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณข้างเมรุวัดเทพกระษัตรี ถึง บริษัท สตางค์ จำกัด ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์เชื่อมโยง TLG05VB ถึง TLG04VB (เขาล้าน-บ้านดอน)
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ เตาเผาศพวัดบ้านดอน, ซอยหลังเตาเผาศพวัดบ้านดอน, โครงการกาญจนาวิลล่า, โครงการบ้านดอนวิลเลจ, ซอยร้านอาหารหลบมุม, นายสุรพล เจี่ยกุญชร และบริษัท สตางค์ จำกัด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Cremation Kiln at Bandon Temple to Stang Co., Ltd. Moo 1 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Tuesday, 14 December 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Cremation Kiln at Bandon Temple, Soi behind Cremation Kiln at Bandon Temple, Kanchana Villa, Bandon Village, Soi Lop Mum Restaurant, Mr.Surapon Jiakunchorn' House and Stang Co., Ltd.
14/12/2564 09:00
14/12/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร