ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย 3 เหนือ
มีแผนงานที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ เป็น 100 เควีเอ บริเวณ ซอย 3 เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
05/05/2563 09:00
05/05/2563 13:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038-637768
นิพัฒน์ มนูญธรรมพร
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ + แผนผัง