ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโสกสนวน ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านโสกสนวน ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 09.00 –14.00 น. บริเวณไฟดับ บ้านโสกสนวน ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
24/01/2563 09:00
24/01/2563 14:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก