ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากวิทยาลัยมิชชั่น-สุดไลน์บ้านท่าเสา
เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่วิทยาลัยมิชชั่น-สุดไลน์บ้านท่าเสา
29/10/2562 08:30
29/10/2562 16:30
กฟอ.มวกเหล็ก
0363425461
อุดม คำแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ