ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
4 แยกโรงแรมพรหมพิมาน ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าแรงสูง และเสริมหม้อแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ
03/02/2564 09:00
03/02/2564 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์