ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ
ประกาศดับไฟ วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จึงมี ความจำเป็นจะต้องดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้ ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. บริเวณซอยบ่อกรวด ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

PEA.Thalang cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement On February 15th, 2021 from 09.00 am. - 12.00 pm. In the area of Soi BoKruat, Moo 1, Thepkrasattri Sub-district, Thalang district, Phuket
15/02/2564 09:00
15/02/2564 12:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร