ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ถึง น้ำตกวังก้านเหลือง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว (Twisted Aerial Cable) บริเวณสะพานท่ามะนาว เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่บริเวณโรงเรียนท่ามะนาว ถึง น้ำตกวังก้านเหลือง ในวันและเวลาดังนี้
1. วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 10.00 น.
2. วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 – 13.00 น.
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
***พื้นที่ดับไฟและสถานที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังแสดงในรูปภาพ
***แผนที่พื้นที่ดับไฟ https://goo.gl/maps/5pqt749kTDztiVX78
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 036-461014
#LINE_Official_Account https://lin.ee/fTmrz0G
#PEACallCenter_1129
12/07/2564 11:00
12/07/2564 13:00
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง