ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเชียงใหม่-หางดง ฝั่งเข้าตัวเมือง ตั้งแต่ร้านกาแฟมิ่งมิตรฝั่งตรงข้ามสำนักงานขนส่งแม่เหียะ ถึงปั้มน้ำมันเอสโซ่ฝั่งตรงข้ามศูนย์เวชศษสตร์ผู้สูงอายุ
ขอยกเลิกงานดับไฟตรงจุดนี้ เนื่องจากไม่สามารถย้ายโหลดจากสถานีใกล้เคียงมาจ่ายไฟฟ้าให้กับจุดนี้ได้
10/08/2565 09:00
10/08/2565 16:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053-896226 และ 053-896229
ทักษ์สิทธิ์ บุญมาประเสริฐ
ลำดับดาวน์โหลด