ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ซอยสุริยะเดชบำรุง 9 และ 20 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
20/10/2563 09:00
20/10/2563 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด