ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ช่วงบ้านหนองปิงปอง ถึง บ้านบิง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV
02/04/2563 09:00
02/04/2563 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-671244
กิตติพงษ์ ทองจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ