ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกสำโรง
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น.
บริเวณ -สามแยกสำโรง ถึง สุสานกว๋องสิว(หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
- ถนนสงขลา-นาทวี 2 (บางส่วน)
10/09/2564 09:00
10/09/2564 14:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ