ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านราษฏร์ขยัน ม.5 ต.เขาคีรีส
บริเวณบ้านราษฏร์ขยัน ม.5 ต.เขาคีรีส ในวันพุธ ที่ 18 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น.
18/03/2563 09:30
18/03/2563 12:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761-399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด