ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคำโพน ถึง บ้านหินกอง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
27/08/2563 09:00
27/08/2563 17:00
กฟอ.ปทุมราชวงศา
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด