ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านทุ่งหลวง-ห้วยแม่ซ้าย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถึง สุดระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
22/07/2565 09:00
22/07/2565 14:00
กฟจ.เชียงราย
053711073
เจนณรงค์ ใจชุ่ม
ลำดับดาวน์โหลด