ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณกลางคลอง 8
ติดตั้ง SF6 แทน OKA09S-26
18/06/2564 09:00
18/06/2564 16:30
กฟอ.หนองเสือ
0813784882
เพิ่มสกุล พูลมา
ลำดับดาวน์โหลด
1จฟ.7