ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเหมืองง่า ตำบลสันติสุข โรงสีทองธวัช โรงงานเมทัลชีท เหมืองง่า
ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านเหมืองง่า ตำบลสันติสุข
19/01/2565 08:00
19/01/2565 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
นพดล คำเขื่อน
ลำดับดาวน์โหลด