ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสักงอย ม.2
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
03/12/2564 11:50
03/12/2564 12:20
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด