ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงคำพัฒนา หมู่ที่11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
16/04/2563 09:00
16/04/2563 12:00
กฟอ.สมเด็จ
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด