ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยบง ม.1,11,14,17 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
11/10/2564 10:00
11/10/2564 16:00
กฟจ.พะเยา
0947341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด