ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านบุญส่ง
ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
17/07/2563 09:00
17/07/2563 16:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ