ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ช่วงฝั่งเหมืองหินโรงงานปูนเขาวง ถึง สามแยกหน้าพระลาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะทำการย้ายจุดติดตั้ง Load Breake Switch 115 เควี.บริเวณหน้าเหมืองหินพรพิศศิลา ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฎิบัติงานในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 นาฬิกา
16/02/2562 12:00
16/02/2562 15:00
กฟอ.พระพุทธบาท
036-266750,036-269377
ณรงค์ ดัดวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด