ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันกำแพง บ้านป่าแดงงาม บ้านสารภี บ้านใหม่ท่าเรือ บ้านห้วยลึก บ้านผาลาด
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
09/08/2565 08:00
09/08/2565 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
อนุวัฒน์ ยาวิลาศ
ลำดับดาวน์โหลด