ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ซอยมาบคล้า,พันธมิตรืค้าของเก่า ถึง บ้านหนองเตียน ม.6 ต.เขาวัว
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสุง
13/02/2562 09:00
13/02/2562 14:00
กฟอ.ท่าใหม่
039-433508
บัญชร ลออภักตร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ