ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านแสนอบอุ่น(บ้านป่าข่า) ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถึง สุดระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ย้ายแนวเสาไฟฟ้า
26/07/2565 09:00
26/07/2565 16:00
กฟจ.เชียงราย
053711073
เจนณรงค์ ใจชุ่ม
ลำดับดาวน์โหลด