ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองยายโต๊ะ ถึง บ้านท่าใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแรงสูงที่หัก บริเวณหน้าโรงโม่หินนิยมชัย เขาตำบล เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่บ้านหนองยายโต๊ะ ถึง บ้านท่าใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. โดยประมาณ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

***พื้นที่ดับไฟและสถานที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังแสดงในรูปภาพ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 036-461014
#LINE_Official_Account https://lin.ee/fTmrz0G
#peacallcenter_1129
16/10/2564 08:00
16/10/2564 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง